ADMICRO

Chọn đáp án đúng. Số cách số - 2 sáu đơn vị theo chiều dương là?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO