ADMICRO

Trong các cặp điểm sau, cặp điểm nào cách đều điểm 1

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO