ADMICRO

Chọn đáp án đúng. Điểm cách - 1 ba đơn vị theo chiều âm là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO