ADMICRO

Tìm điều kiện thích hợp của chữ số a và b sao cho: \(- \overline {cab} <- \overline {c85}\)
 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO