ADMICRO

Tìm số nguyên a biết ∣a∣=∣−56∣.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO