ADMICRO

Những điểm cách điểm 2 ba đơn vị là?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO