ADMICRO

Để xem các thông báo về đào tạo, chương trình đào tạo, các thông tin học vụ, tốt nghiệp, quy chế, quy định về đào tạo, …sinh viên vào trang web có địa chỉ:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK