ADMICRO

Chọn câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất: Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nếu muốn học cải thiện điểm, sinh viên được phép:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK