ADMICRO

Chọn câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất: Để đăng ký đúng các học phần (đối với đào theo hệ thống tín chỉ) trong học kỳ, sinh viên phải biết các thông tin:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK