ADMICRO

Rewrite sentences without changing the meaning

Câu 6 : She spends many hours playing volleyball with some best friends of hers.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 7 : It is very cheap to buy some seafood in Hai Phong.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 8 : The rain is so heavy that we can’t go out.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 9 : I often walk to school with my best friend.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 10 : There is a beautiful garden in front of my house.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Trương Văn Bang

19/04/2024
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK