ADMICRO

Choose the word that has the underlined part different from others: museum, music, cut, computer

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Trương Văn Bang

18/04/2024
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK