ADMICRO

Tính nhanh 49.15 - 49.5 được kết quả là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO