ADMICRO

Tổng 2 + 3 + 4 + ... + 3031 bằng bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO