ADMICRO

Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO