ADMICRO

Các điểm A, B, C, D được biểu diễn trên trục số như hình vẽ dưới. Trong bốn điểm đó, có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên âm?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO