ADMICRO

Cho các số nguyên sau, hãy chọn đáp án đúng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO