ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{ - 1}}{2} + \frac{3}{4} \) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO