ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\begin{aligned} \frac{1}{2} x(x-3)(x+2) \end{aligned}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO