ADMICRO

Thực hiện phép nhân \((-2 x)\left(x^{3}-3 x^{2}-x+1\right)\)

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO