ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(-(4 x+3) \cdot 2 x-(x+1)(x-2) \) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO