ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(\begin{aligned} &B=(2+x) \cdot 3 y-3 x \cdot(4-y)+12 x-6 x y \end{aligned}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO