ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\begin{aligned} &\text {A=}(3 x+7)(2 x+3)-(3 x-5)(2 x+11) \end{aligned}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO