This organization is quick_____sending relief goods to the flooded areas. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án