ADMICRO

Số \({3 \over 2}\)  được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO