ADMICRO

Số đối của số ∣−2025∣ là số nào trong các số sau?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO