ADMICRO

So sánh / |-2|300 và |-3|200

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO