ADMICRO

Cho trục số: Điểm - 4 cách điểm 3 bao nhiêu đơn vị?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO