ADMICRO

Phân tích đa thức thành nhân tử:   \( xy + {y^2} - x - y\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO