ADMICRO

Đưa \({3^8}\) về lũy thừa với số mũ 2 ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO