ADMICRO

. Hàm số \(y=f(x)=-x^3+3x^2-1\) đồng biến trên các khoảng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO