Tại sao phải phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo trong kiểm tra quản trị?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài