ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 6

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2023-2024

Trường THCS Lý Thường Kiệt

30/04/2024
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2023-2024

Trường THCS Nguyễn Du

30/04/2024
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE / 1

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2023-2024

Trường THCS Nguyễn Khuyến

30/04/2024
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh Diều năm 2023-2024

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

26/03/2024
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2023-2024

Trường THCS Đống Đa

26/03/2024
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2023 - 2024

Trường THCS Hoàng Quốc Việt

21/02/2024
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2023 - 2024

Trường THCS Đồng Khởi

21/02/2024
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2023 - 2024

Trường THCS Nguyễn Hiền

21/02/2024
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2023 - 2024

Trường THCS Đức Trí

21/02/2024
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2023 - 2024

Trường THCS Hà Huy Tập

16/10/2023
105 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Lê Văn Tám

28/04/2023
108 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Lý Thường Kiệt

31/03/2023
88 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2022-2023

Trường THCS Lê Văn Tám

27/12/2022
84 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Định Hải

27/12/2022
46 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THCS Thị Trấn Phù Mỹ

24/12/2022
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2022-2023

Trường THCS Bạch Đằng

22/12/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Long Phú

19/12/2022
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

10/11/2022
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THCS Nguyễn Văn Rành

02/11/2022
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2022-2023

Trường THCS Đoàn Thị Điểm

31/10/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2022-2023

Trường THCS Quang Trung

31/10/2022
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Lê Trung Đình

30/04/2022
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Thái Tân

29/04/2022
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Thăng Long

29/04/2022
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Lý Thái Tổ

27/04/2022
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Quang Trung

25/04/2022
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Lý Thường Kiệt

22/04/2022
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

21/04/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Lê Hồng Phong

21/04/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Văn Luông

21/04/2022
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

11/03/2022
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Trần Phú

10/03/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Phan Đăng Lưu

01/03/2022
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

27/12/2021
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Trần Văn Trà

26/12/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

26/12/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Văn Lang

26/12/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Cát

26/12/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn An Ninh

26/12/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Nghiêm

15/12/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Tất Thành

15/12/2021
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Trương Văn Bang

15/12/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Lê Lợi

08/12/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Chánh Lộ

08/12/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Lương Hòa

08/12/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Đào Duy Anh

08/12/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Trần Phú

08/12/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

08/12/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Bạch Đằng

10/11/2021
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Trãi

10/11/2021
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Văn Rành

10/11/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Hà Huy Tập

10/11/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Ngô Sĩ Liên

10/11/2021
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Đức Hòa

10/11/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Long Thượng

10/11/2021
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Trương Quang Trọng

10/11/2021
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT năm 2021-2022

Trường THCS Quang Trung

10/11/2021
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Thanh Đa

01/08/2021
3 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Vạn Hạnh

17/04/2021
140 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Cát Tài

17/04/2021
89 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Cát Minh

17/04/2021
48 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

17/04/2021
50 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Nguyễn Du

17/04/2021
38 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Nguyễn Thị Định

11/03/2021
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Văn Lang

11/03/2021
35 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Bạch Đằng

11/03/2021
24 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Bạch Đằng

11/03/2021
20 lượt thi
0/32
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021

Trường THCS Khai Trí

11/03/2021
21 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Trắc nghiệm ôn tập Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh lớp 6

THCS Bạch Đằng

06/01/2021
5 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Võ Minh Đức

08/12/2020
103 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Trần Bình Trọng

08/12/2020
53 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

08/12/2020
27 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Lê Thánh Tông

08/12/2020
41 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Nguyễn Du

05/12/2020
14 lượt thi
0/31
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Cát Tân

03/12/2020
12 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020

Trường THCS Hòa Bình

03/12/2020
12 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Vạn Kiếp

03/12/2020
11 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Hòa Hiệp

03/12/2020
6 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Phan Châu Trinh

05/11/2020
5 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Trần Phú

05/11/2020
4 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Phan Bội Châu

05/11/2020
8 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Nguyễn Khuyến

05/11/2020
7 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Nguyễn Trãi

05/11/2020
7 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Phan Thúc Duyện

05/11/2020
2 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Quang Trung

04/11/2020
7 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Nguyễn Thành Ý

04/11/2020
4 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Phan Thành Tài

04/11/2020
4 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Trần Qúy Cáp

04/11/2020
5 lượt thi
0/35
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Cát Tài

12/10/2020
159 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Hòa Hiệp

12/10/2020
90 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi

12/10/2020
62 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Duy Tiên

12/10/2020
44 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 năm 2020

Trường THCS Chu Văn An

10/10/2020
69 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA9
AANETWORK