ADMICRO

Trong không gian Oxyz cho ba điểm \(A(2 ; 0 ; 0), B(0 ;-3 ; 0) \text { và } C(0 ; 0 ; 6)\). Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp OABC là
 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO