ADMICRO

Tổng số đường chéo của lục giác lồi là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO