ADMICRO

Hình vuông là tứ giác có

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO