ADMICRO

Mỗi góc trong của lục giác đều là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO