ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{1}{{12}} - \left( {\frac{1}{6} - \frac{1}{4}} \right) \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO