ADMICRO

Thực hiện phép tính \(7 x y^{3}(a+2 b)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO