ADMICRO

Thực hiện phép nhân \(\begin{array}{l} \left( {{x^2}{y^3} + x{y^2} - xy + x} \right).x{y^2} \end{array} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO