ADMICRO

Ta có \(1^2 + 2^2 + 3^2 + …10^2 = 385\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO