ADMICRO

Phân tích đa thức thành nhân tử: \( x^3 − x ^2 − 6 x \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO