ADMICRO

Những điểm cách điểm −1 bốn đơn vị là những điểm nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO