ADMICRO

Chiều từ trái sang phải trong trục số được gọi là?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO