ADMICRO

Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO