ADMICRO

Kết quả của phép tính ∣−1287∣+∣13∣ bằngbao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO