ADMICRO

Làm tròn 325798 đến chữ số hàng chục nghìn ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO