ADMICRO

Làm tròn 5,6116 số đến chữ số hàng đơn vị ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO