ADMICRO

Làm tròn số đến chữ số hàng trăm ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO