Tạo tình huống khác nhau tác động tới mẫu nghiên cứu để ghi chép lại kết quả là phương:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài