Kiểm tra dựa vào các yếu tố đầu ra của quá trình quản trị là hình thức:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài